Sportska dvorana Runolist u Delnicama

Isporuka i postavljanje sportskog semafora semafora