Sportska dvorana Osnovne škole Vladimir Nazor u Sv.Petru u šumi

Opremanje školske sportske dvorane pomičnom i nepomičnom sportskom opremom te teleskopskim tribinama.