Osnovna škola Alojzija Stepinca - opremanje dvorane za tjelesni odgoj