Ekonomsko - turistička škola Karlovac

Opremanje športske dvorane