AC Valkanela Funtana - Dobava i montaža anti-stres podloge na dječjem igralištu