Vijača za ritmiku u boji, olovna jezgra

VIJAČA ZA RITMIKU, U BOJI, SA OLOVNOM JEZGROM Ø 10 mm, DUŽINE 300 cm, BEZ DRŠKI
sg01370