.
.
.
.
Antistres podloge
Gumene podloge za dječja igrališta, teretane i polivalentna sportska igrališta.
Opremanje objekata
Special d.o.o. ima višegodišnju tradiciju u opremanju svih vrsta sportskih dvorana, vanjskih igrališta, bazena, parkova.